Ons verhaal

Geschiedenis

De opkomst van Belgische speciaalbieren eind jaren ’80 vormde de bakermat van het samenwerkingsverband Beer & Selected Beverages. Pionierende buitenlandse brouwers bestormden toen de Nederlandse markt. Aanvankelijk vooral via dochterbedrijven van de grote Nederlandse brouwers. Gebrek aan transparantie en de wens om autonoom en direct zaken te doen met Nederlandse afnemers leidde tot het besef dat de distributie in eigen hand genomen moest worden.

Vier brouwers sloegen de handen ineen en richtten in 1996 met behulp van jonge maar ervaren professionals uit de Nederlandse biersector BSB op. Een coöperatie in de vorm van een Europees Economisch Samenwerkingsverband (EESV).

BSB is sindsdien sterk gegroeid, mede dankzij de heldere visie van de oprichters: méér leden en een breder portfolio zouden niet alleen leiden tot lagere kosten en een hogere kwaliteit van dienstverlening, maar zouden er ook voor zorgen dat BSB door afnemers in toenemende mate gezien zou worden als dé organisatie voor one stop shopping.

Deze visie maakte BSB tot de succesformule die het nu is. Zowel Belgische en Duitse brouwerijen, alsook de Nederlandse Craft-beweging hebben zich kunnen ontwikkelen via het platform van BSB. Vanaf 2005 hebben we ons portfolio uitgebreid naar andere drankensegmenten door toetreding van de belangrijkste onafhankelijke marketingorganisatie voor gedistilleerde dranken op de Nederlandse markt. Daarnaast hebben we in de loop der jaren met succes wijnen en niet-alcoholische dranken toegevoegd. Met als gevolg dat onze naam Beer & Selected Beverages meer dan ooit de lading dekt.

Synergie en kostentoerekening

Samenwerking voor een hogere kwaliteit van dienstverlening tegen lage kosten. Dat is de bestaansgrond van BSB. Tegelijkertijd zijn er grote verschillen tussen leden in omvang van portfolio en volume. Samenwerking mag niet leiden tot wederzijdse sponsoring. Om dat uit te sluiten kent BSB een verfijnd systeem van kostentoerekening aan individuele partijen gebaseerd op logistieke kenmerken en performance gegevens. Zo profiteren al onze partners van het globale totaal maar betalen daarbinnen precies hun eigen rekening!

Pionieren

Ruim 20 jaar geleden kregen we - een aantal jonge maar ervaren mensen uit de bier- en retailwereld - de kans en het vertrouwen om BSB op te bouwen. Een groot deel van ons bouwt vandaag, met dezelfde pioniersgeest, verder aan de groei, kwalitatieve ontwikkeling en marktpositie van BSB. En daarmee spreken we weer een nieuwe generatie pioniers op de bier- en drankenmarkt aan die zich herkennen in de spirit van BSB.

Missie

De missie van BSB is helder:

"We organiseren de distributie van de dranken van onze partners tegen de laagst mogelijke kosten en conform de kwalitatieve eisen van de markt."

Het begrip distributie interpreteren wij hierbij breed: niet alleen transport en opslag maar ook onderhoud van databases, accijnsadministratie, informatievoorziening, afhandeling afvalbeheerbijdrage, verwerkingen van prijzen en kortingen, facturatie en debiteurenadministratie scharen wij onder deze vlag. Dat geldt ook voor VAL-activiteiten zoals het ompakken naar kleinere handelseenheden, organisatie van display-ompak etc.
Ons samenwerkingsverband is gebaseerd op wederzijds vertrouwen. Bij alle kleine en grote beslissingen die wij dagelijks nemen, hanteren wij de volgende waarden:

• Onafhankelijkheid
• Commerciële neutraliteit
• Integriteit
• Streven naar synergie
• Servicegerichtheid

Leverancier worden

Wilt u zelf, commercieel autonoom, bouwen aan uw merk op de Nederlandse markt? 
Bent u op zoek naar een partner die u kan helpen met een efficiënte uitvoering van uw business tegen aanvaardbare kosten, met een kwaliteit van dienstverlening die de markt verwacht? Maak dan eens een afspraak met BSB. We zijn een coöperatie met als vertrekpunt: gezamenlijk synergie creëren, maar geen wederzijdse sponsoring. Dit heeft geleid tot een transparant systeem van kostentoerekening aan inmiddels 11 leden-aandeelhouders en meer dan 25 derde-partijen.

Wij bespreken uw wensen, in alle vertrouwelijkheid. Wat zijn uw producten? Welke klanten wilt u bedienen? Wat zijn uw volumeprognoses? Die gesprekken leiden tot een heldere en concurrerende kostenopgave.

Zorgvuldige voorbereiding zal leiden tot een vlotte opstart en niet in de laatste plaats tot tevreden afnemers. Neem contact op via het contactformulier:

Neem contact op

Afbeelding Lodewijk Emmen

Neem contact op